+ ♥ ♥ ♥ کدوموبه عشقت میدی؟؟؟♥ ♥ ♥
+ اگه فقط بتونی یک جمله به خدا بگی چی میگی؟؟؟
+ اگه عشقت پشــــت خـــط باشه جواب میــــدی یا نــــــه؟
+ اگردونفرلبه پرتگاهی باشندوفقط یک انتخاب داشته باشی کدومشون رونجات میدی؟؟؟
+ اگه عشق قدیمیت برگرده حاضری دوباره باهاش باشی؟؟؟
+ ***نمی دانم چه می خواهم خدایا ، به دنبال چه می گردم شب و روز***
+ ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش تسل
+ ***دلم ساعتی میخواهد که مانده باشد روی ساعت های با تو بودن !***
+ ***این روزها، دلم اصرار دارد فریاد بزند اما...***
+ ***یـڪے بہפֿـدا بـگـویـَב بـگـویـَב مـَטּ بــے صـَبـرـانـہ مـُنـتـظرمـ***